Zarządzenie nr  6/2014
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  

z dnia 23 stycznia 2014 roku  

w sprawie  terminów rekrutacji  do gimnazjów, 
szkół  ponadgimnazjalnych, określenia
terminów składania dokumentów, potwierdzania woli  podjęcia nauki  w danej  szkole, sposobów przeliczania
na punkty  ocen  z  języka polskiego
i  trzech  wybranych  zajęć edukacyjnych,
wyników egzaminu gimnazjalnego, sposobów punktowania innych osiągnięć kandydatów
na rok szkolny 2014/2015
w województwie świętokrzyskim.

 

Rekrutacja 2014/15 (plik pdf)

 

do góry strony