Zarządzenie nr  5/2015
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  

z dnia 4 lutego 2015 roku  

w sprawie  terminów rekrutacji  do gimnazjów
i szkół  ponadgimnazjalnych

na rok szkolny 2015/2016
w województwie świętokrzyskim.

 

Rekrutacja 2015/16 (plik pdf)

 

do góry strony